MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZ

 

Hukuk büromuz Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka ve patent vekili sıfatına haiz olup, müvekkillerimizin gerek marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret başvuru talepleri TPE nezdinde ofisimizce gerçekleştirilmekte, gerekse de fikri ve sınai mülkiyet hukukuna dayalı ceza ve hukuk davaları yine ofisimizce vekil sıfatı ile takip edilmektedir.