T.C.

YARGITAY 8.

CEZA DAİRESİ

E. 2006/5038   

K. 2007/4520  

T. 7.6.2007

 

• PARADA SAHTECİLİK ( Suça Konu Sahte Paraların T.C. Merkez Bankası Başkanlığının Merkez veya Taşra Birimlerine Gönderilerek Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıkları ve Sahteliklerinin Kolayca Anlaşılıp-Anlaşılamayacağı Konusunda Görüş Alınması Gerektiği )

 

• SAHTE PARALARIN ALDATMA YETENEĞİ ( Suça Konu Sahte Paraların T.C. Merkez Bankası Başkanlığının Merkez veya Taşra Birimlerine Gönderilerek Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıklarının Araştırılması Gerektiği - Parada Sahtecilik )

 

• MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞININ MERKEZ VEYA TAŞRA BİRİMLERİNDEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREĞİ ( Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıkları ve Sahteliklerinin Kolayca Anlaşılıp-Anlaşılamayacağı Konusunda )

 

5237/m.197 5271/m.73/1

 

ÖZET : Suça konu sahte paraların CMK'nun 73/1. madde ve fıkrası uyarınca bunların asıllarını tedavüle çıkaran T.C. Merkez Bankası Başkanlığının merkez veya taşra birimlerine gönderilerek, aldatma yeteneğine sahip olup-olmadıkları ve sahteliklerinin kolayca anlaşılıp-anlaşılamayacağı konusunda görüş alınması gerektiği gözetilmeden, Kriminal Polis Laboratuarının düzenlediği raporlarla yetinilerek eksik soruşturmayla hüküm kurulması, isabetsizdir.

 

DAVA : Parada sahtecilik suçundan sanık Hayati Çoban'ın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma, sahte paraların T.C. Merkez Bankasına gönderilmesine dair ( ÜSKÜDAR ) 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 6.7.2005 gün ve 290 esas, 189 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 26.5.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi.

 

Gereği görüşülüp düşünüldü:  

 

KARAR :

 

1- Dosyaya temyiz aşamasında gönderilen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 17.6.2005 tarihli yazısı ve eklerinin incelenmesinde; olay tarihinde sahte paralarla yakalanan sanıktan alınan parmak izleri ile 21.4.1997 tarihinde hırsızlığa teşebbüs suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan Hakkı ve Müzeyyen oğlu 1978 Kastamonu Ağlı doğumlu Kastamonu Ağlı Akçakese Köyü nüfusuna kayıtlı Cengiz Kökçü ve 11.5.1997 tarihinde emniyeti suistimal suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan Hakkı ve Müzeyyen oğlu Kastamonu 1978 doğumlu Cengiz Gökçe'nin parmak izlerinin aynı kişiye ait olduğu, her üç kişinin de ikametgah adresi olarak İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kırkçeşme sokak No:10 adresini verdikleri, yapılan çalışmalara karşın üç farklı kimlik beyan eden kişinin gerçek kimliğinin tespit edilemediği, sanık Hayati Çoban'ın 6.4.2005 tarihinde poliste alınan ifadesinde yukarıda belirtilen adreste dayısı Hakkı Kökçü'nün yanında kaldığını beyan ettiği anlaşılmakla, sanığın gerçek kimliği tespit edildikten sonra sonucuna göre bir hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmesi zorunluluğu,

 

2- Kabul ve uygulamaya göre de,  Suça konu sahte paraların CMK.nun 73/1. madde ve fıkrası uyarınca bunların asıllarını tedavüle çıkaran T.C. Merkez Bankası Başkanlığının merkez veya taşra birimlerine gönderilerek, aldatma yeteneğine sahip olup-olmadıkları ve sahteliklerinin kolayca anlaşılıp-anlaşılamayacağı konusunda görüş alınması gerektiği gözetilmeden, Kriminal Polis Laboratuarının düzenlediği raporlarla yetinilerek eksik soruşturmayla hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık Hayati Çoban müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 07.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.